Każdy ruch musi być częścią jednego z podstawowych krążeń (Positive Circle lub Negative Circle)

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/01/every-move-must-be-part-of-a-positive-or-negative-circle/

Postępując zgodnie z powyższą zasadą Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, nasze działania (ruchy) będą się różniły od normalnych (naturalnych) działań człowieka. Przestaniemy się „ruszać”, zaczniemy działać (funkcjonować) w inny sposób. Przestawienie się na ten inny sposób działania jest isotne w nauce Taijiquan, bez tego nasze Taijiquan będzie „udawane”. Aby człowiek zaczął być „taiji” musi zajść fundametalna zmiana.
W przypadku Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan „mechaniczne” ruchy oparte na zasadzie jednej z maszyn prostych – dźwigni – muszą zastąpić normalny, ludzki sposób poruszania się.
Gdy przestawimy ciało na nowy model funkcjonowania oparty na zasadzie dźwigni mechanicznej, wówczas pozbędziemy się wielu pierwotnych skłonności człowieka, zyskując jednocześnie nowe zdolności.
Te nowe możliwości to przede wszystkim duża koordynacja i zdolność manewrowania ciałem.
Wykorzystując nowo nabyty system działania (poruszania się) możliwe jest rozdzielenie (odseparowanie od siebie) części ciała poruszających się od nieruchomych. Urzeczywistniamy w ten sposób koncepcje takie jak „rozdzielenie Yin i Yang”, „nieruszanie się”.
Jedynym środkiem który doprowadzi nas do tego celu jest wykorzystywanie przy poruszaniu się dwóch podstawowych krążeń (Positive Circle lub Negative Circle) lub ich fragmentów.

Pniżej zdjęcia obrazujące trzy fazy krążenia Positive Circle.

Positive Circle 1

Positive Circle 2

Positive Circle 4

Positive Circle 7