Czy umiejętności Taiji zmniejszają się z wiekiem?

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2012/12/will-taiji-ability-diminish-with-age/

Odpowiedź: Nie. Można było zobaczyć, że Wielki Mistrz Hong [Junsheng – T.R.], gdy był stary, miał wciąż bardzo wysokie umiejętności.
Umiejętności taiji są podobne do umiejętności jazdy na rowerze czy pływania. Po opanowaniu, nigdy ich nie utracisz.
Siła wewnętrzna nie jest oparta na mięśniach, ale na sprawności obrotowej stawów w celu precyzyjnego manipulowania siłą.