Ruch podstawowy i ruch drugorzędny

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/01/primary-move-and-secondary-move/

Istnieją dwa rodzaje ruchów w Praktycznej Metodzie Stylu Chen Taijiquan.

  1. Ruchy podstawowe.
  2. Ruchy drugorzędne.

Ruchy podstawowe są działaniami (akcjami) które podejmujemy w Taijiquan. Są to techniki, których używamy w zastosowaniach i w walce. Ruchy tego typu są nośnikami siły i energii.

Ruchy drugorzędne są połączeniami między działaniami. Są to przejścia pomiędzy ruchami taiji. Łączą jedno działanie z drugim, dzięki czemu łączne ruchy Taiji „płyną jak rzeka”, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności walki.