Fragment formy Yilu obejmujący ruchy 14-20

Na poniższym filmie pokazano fragment formy Yilu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan obejmujący ruchy o numerach 14-20, bez liczenia, i z liczeniem poszczególnych faz tych ruchów.

Film ten jest dobrym materiałem pomocniczym dla osób uczących się choreografii tej formy.