Zastosowanie formy Practical Method Yilu w wykonaniu Mistrza Hong Sena

z Mistrzem Heng Senem

W poniższym filmie Mistrz Hong Sen demonstruje zastosowanie przejścia od ruchu Trzy Przemiany Dłoni (三换掌) do ruchu Pojedynczy Bicz (单鞭) w formie Practical Method Yilu.

Mistrz Hong Sen jest wnukiem Wielkiego Mistrza Hong Junshenga, twórcy Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.