Od złożonych do prostych

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2015/02/from-complex-to-simple/

Wszystkie formy życia na Ziemi pojawiły się w procesie: od prostych do złożonych, z ludźmi jako najbardziej złożonymi (skomplikowanymi) ze wszystkich stworzeń.
Nauka taiji (i w ogóle nauka) jest to proces, który przebiega od złożoności do prostoty.
Gdy złożone systemy/zagadnienia są rozumiane przy użyciu prostych pojęć, to nazywamy to „oświeceniem”.