Positive Circle – korekta Mistrza Chen Zhonghua

Na poniższym filmie Mistrz Chen Zhonghua koryguje wykonanie Positive Circle – podstawowego ćwiczenia Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.