Practical Method wymaga, aby wszystkie działania były rotacjami

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/02/all-actions-must-be-rotations/

Rotacja jest najważniejszą cechą Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan. Wyróżnia ona tę sztukę spośród innych sztuk. W naturalnych ruchach człowieka nie ma rotacyj.
Są one wynikiem specjalistycznego treningu w systemie Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.