Rotacja jest wynikiem ruchów liniowych

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/01/rotation-is-the-result-of-linear-movements/

Rotacja jest wynikiem ruchów liniowych. W taijiquan nie ma ruchów obrotowych.

To stwierdzenie jest dość trudne do zrozumienia dla początkujących. Aby to stopniowo zrozumieć, potrzeba trochę czasu (około 10 lat). Ogólnie rzecz biorąc energia, sama w sobie, jest zawsze liniowa. To, co wywołuje siły obrotowe, owalne i spiralne, to interakcje różnych ruchów liniowych. Dlatego „linia prosta” jest pierwotnym stanem energii, koła (obroty) są wynikami.