Metodą poruszania się w Tai Chi jest seria dostosowań strukturalnych

Na poniższym filmie Mistrz Chen Zhonghua pokazuje w jaki sposób należy się poruszać nie używając siły, ale dokonując szeregu dostosowań struktury.