Ruchy muszą być pionowe, a nie poziome

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/03/movements-must-be-vertical-not-horizontal/

Zrozumienie ruchów pionowych (liniowych) i ruchów poziomych (liniowych) jest kwestią najwyższej wagi. System Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan wymaga, żeby wszystkie ruchy odbywały się wzdłuż linii pionowej, a nie poziomej.

Linia pionowa jest zdefiniowana jako linia wzdłużna; linię poziomą definiuje się jako linię szerokości.

Gdy ta zasada jest stosowana, ruchy również będą zgodne z powiedzeniem „długie pokonuje krótkie”.

http://practicalmethod.com/2013/12/horizontal-vs-vertical-online-video-trailer/