Rodzaje Taijiquan fajin

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2011/11/types-of-taijiquan-fajin/

Opierając się na moich doświadczeniach z Wielkimi Mistrzami Hong Junshengiem i Feng Zhiqiangiem, uważam [Chen Zhonghua – T.R.], że oprócz wszystkich rodzajów energii zewnętrznej, następujące 4 rodzaje energii są typowe dla taiji. Wielki Mistrz Hong Junsheng często używał analogii do wirującego koła.

  1. Energia zewnętrznej powierzchni koła, na przykład opony. Jest to rodzaj energii odrzucającej. Nie powoduje ona uszkodzenia przeciwnika, natomiast odrzuca go. Wielki mistrz Hong Junsheng często używał tego rodzaju energii w swoich demonstracjach.
  2. Energia wnętrza koła. Jest to energia cai (szarpiąca) i lie (rozszczepiająca). Ta energia może spowodować złamanie kości. Jest ona jak blender, który ludzie dziś używają w swoich domach. W nauczaniu, ten rodzaj energii może być pokazywany, a nie stosowany.
  3. Energia końcówki wiertła. Wyobraź sobie końcówkę wiertła zamontowaną na osi koła. Ta energia penetruje. Nie powinna być stosowana na ludziach.
  4. Siła wybuchu. Podobnie jak eksplodująca opona, energia ta jest bardzo destrukcyjna. Wielki mistrz Feng Zhiqiang wykorzystywał dość często tę energię. Kiedy pokazywał ją na mnie, zawsze kładł jedną dłoń na mnie i uderzył w nią drugą ręką. Nigdy nie uderzyłby mnie pięścią bezpośrednio. Przyjmuje się, że energia ta jest całkiem destrukcyjna.