Początki Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan w Polsce

10 lat temu…

Wykonanie formy Practical Method Yilu nagrane dwa tygodnie po samodzielnym nauczeniu się choreografii formy z materiałów wideo.