Wszystkie ruchy są pierwotnie proste; rotacje są wynikiem ich konwersji

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/03/all-movements-are-originally-straight-rotations-are-converted-results/

Ruch jest w kościach; rotacje (obroty) są w stawach. Wszystkie ruchy w Practical Method są proste (liniowe), ale system ten wymaga rotacji. Rotacje realizujemy na dwa sposoby:

  1. Poprzez zewnętrzne ograniczenia dla ruchów prostych.
  2. Za pomocą działania stawów.