Ciągnij liną i pchaj kijem

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2011/03/pull-with-a-rope-and-push-with-a-stick/

W taijiquan istnieją tylko dwa podstawowe ruchy: ciągnięcie i pchanie.
Pchając, należy sprawić, by ciało zachowywało się jak kij, aby energia przez nie przechodziła.
Podczas ciągnięcia ciało musi zachowywać się jak lina, aby przekazywać siłę.
Różne czynności wymagają różnych kształtów ciała i różnych ruchów.