Skąd wiesz, czy się uczysz?

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2012/03/how-do-you-know-whether-you-are-learning/

Jeśli chodzi o uczenie się systemu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, zakłada się, że jeśli nie ma specjalnej metody, to się nie uczysz. Można nie zgodzić się z tym założeniem i wierzyć, najczęściej podobnie jak wielu innych, że uczysz się i robisz postępy. Taka wiara i wnioski są oparte na kryteriach które nie są taiji, i w związku z tym nie są słuszne.

Jakie kryteria nie są słuszne?

 1. Uczę się taiji przez długi czas (10, 20, 30 lub więcej lat).
 2. Mój nauczyciel jest sławny.
 3. Jestem częścią słynnej i właściwej linii przekazu.
 4. Znam wiele form ręcznych, form z bronią i znam „pchające dłonie”.
 5. Zdobyłem wiele medali na różnych turniejach.
 6. Moje taiji jest bardzo płynne i podoba się innym.
 7. Mój mistrz powiedział, że moje taiji jest wysokiej jakości.

Ocena nauki i postępu musi opierać się na konkretnych kryteriach, opartych na zasadach taiji, takich jak:

 1. Posiadanie centrum.
 2. Łokieć nie jest skierowany w górę lub w bok.
 3. „Do siebie łokciem; od siebie dłonią”.
 4. Kolano nie rusza się na boki.

To czy przestrzegasz zasad musi być ustalone nie przez to, co i jak odczuwasz, ale przez standardy fizyczne. Oto dwa proste sposoby, które można wypróbować:

 1. Spróbuj wykorzystywać bloczki do jogi (można użyć coś podobnego), aby się upewnić, że kolano się nie rusza.
  http://practicalmethod.com/2011/02/the-new-usage-of-yoga-blocks/
 2. Nagrywaj się co trzy miesiące, aby sprawdzić, czy twoje wykonanie formy jest lepsze.

To są proste uwagi i metody, pomocne w osiągnięciu PRAWDZIWEGO uczenia się Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.