Jiaobiejin

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2015/07/jiaobiejin/

Jiaobiejin, wymawiane jako cheobiejin, jest szczególną cechą systemu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.
DaQingShanOryginalne znaczenie tego słowa to niewygodny. Odnosi się ono do energii, powodującej, że przeciwnik czuje się niewygodnie. Wymogiem tej energii jest to, że na etapie uczenia się form Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, uczeń z początku ma uczucie niewygody. Czytaj dalej →