Każdy ruch musi być częścią jednego z podstawowych krążeń (Positive Circle lub Negative Circle)

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2014/01/every-move-must-be-part-of-a-positive-or-negative-circle/

Postępując zgodnie z powyższą zasadą Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, nasze działania (ruchy) będą się różniły od normalnych (naturalnych) działań człowieka. Przestaniemy się „ruszać”, zaczniemy działać (funkcjonować) w inny sposób. Przestawienie się na ten inny sposób działania jest isotne w nauce Taijiquan, bez tego nasze Taijiquan będzie „udawane”. Czytaj dalej →

6 etapów uczenia się Tai Chi

6 etapów uczenia się Tai Chi
tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2013/02/6-stages-of-learning-tai-chi/

1. Obserwowanie: patrz i zapamiętuj

  • W czasie obserwowania nie powtarzaj (nie kopiuj) ruchów. Jeśli będziesz kopiował ruchy w trakcie patrzenia, twój mózg połączy to co widzisz, z tym co jesteś w stanie na tym etapie skopiować.
Czytaj dalej →