Skąd wiesz, czy się uczysz?

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2012/03/how-do-you-know-whether-you-are-learning/

Jeśli chodzi o uczenie się systemu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, zakłada się, że jeśli nie ma specjalnej metody, to się nie uczysz. Można nie zgodzić się z tym założeniem i wierzyć, najczęściej podobnie jak wielu innych, że uczysz się i robisz postępy. Czytaj dalej →