Zasada ruchu

znak drogowy
Znak C-0 Nakaz ruchu w przeciwnych kierunkach

Dwie sąsiadujące części ciała nie mogą poruszać się w tym samym kierunku. Chen Zhonghua