Practical Method Yilu z liczeniem – kompilacja

Na poniższym filmie pokazano formę Yilu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan z liczeniem poszczególnych faz ruchów.

Film ten jest dobrym materiałem pomocniczym dla osób uczących się choreografii tej formy.