Pokaz formy Practical Method Yilu w wykonaniu 82-letniego mistrza

Pokaz formy Practical Method Yilu w wykonaniu 82-letniego Mistrza Wang Fukui w czasie Międzynarodowego Turnieju Taijiquan w Daqingshan w Chinach w 2013 roku.
Mistrz Wang Fukui jest uczniem Wielkiego Mistrza Hong Junshenga, twórcy Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan (Chen Style Taijiquan Practical Method).

Komentując pokaz, Mistrz Chen Zhonghua powiedział, że Wielki Mistrz Wang jest znakomitym przykładem zdrowotnych korzyści ćwiczenia Taijiquan, a jego wykonanie formy porównał do „płynącej wody”.