Pierwszych 13 ruchów formy Yilu

Na poniższym filmie pokazano pierwszych 13 ruchów formy Yilu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan, bez liczenia, i z liczeniem poszczególnych faz tych ruchów.

Film ten jest dobrym materiałem pomocniczym dla osób uczących się choreografii tej formy.