Powoli i Szybko

tłumaczenie artykułu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2011/01/slow-and-fast/

W formie to jest wolne, ale w użyciu jest to znacznie szybsze.

Jest to całkowicie błędne! Jednym z najważniejszych aspektów taiji jest to, że jest ono wykorzystywane tak, jak jest uczone i ćwiczone. Jeśli ćwiczysz coś powoli w formie, musisz używać tego powoli w zastosowaniu.
W przeciwnym będziesz robić to „pod górkę”. Celem każdego ćwiczenia jest przygotowanie się do podobnych sytuacji walki lub samoobrony. Nigdy nie ćwiczysz „tego”, a używasz „tamtego”.

Ale dlaczego wówczas niektóre ruchy taiji są powolne? Trudno jest to wytłumaczyć słowami, ale w skrócie, powolność jest dla przeciętnego widza tylko iluzją. W rzeczywistości pozornie powolne ruchy nie są w ogóle powolne. To jest sekret taiji jako sztuki walki. Taiji wykorzystuje do wykonania zadania wielu technik, umiejętności, właściwości, struktur, wymiarów, itp. Dla żyjących w świecie tylko trzech wymiarów, te ruchy będą się tylko jawić jako powolne.