Fragment formy Yilu obejmujący ruchy 51-60

Na poniższym filmie pokazano fragment formy Yilu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan obejmujący ruchy o numerach 51-60, bez liczenia, i z liczeniem poszczególnych faz tych ruchów.

Film ten jest dobrym materiałem pomocniczym dla osób uczących się choreografii tej formy.