Od złożoności do prostoty

tłumaczenie wpisu Mistrza Chen Zhonghua opublikowanego na stronie http://practicalmethod.com/2012/11/from-complexity-to-simplicity/

Od złożoności do prostoty
Praktykowanie taiji jest takim rodzajem treningu, aby wszystkie złożone ruchy i formy uczynić prostymi do wykonania. Aby tego dokonać, trzeba być w stanie „zobaczyć” prostotę w złożoności.